بوتیل گلایکول: بوتیل گلایکول با نام های دیگری از جمله گلایول مونو بوتیل اتر ، ۲-بوتوکسی اتانول، اتیلن گلایول مونو بوتیل اتر نیز شناخته می شود. بوتیل گلایکول مایعی است بدون رنگ و شفاف و روغنی که دارای بویی منحصر به فرد و ملایم می باشد. علامت اختصاری بوتیل...