دستگاه سختی گیر آب دستگاه سختی گیر آب ( سختی گیر رزینی ) مناسب برای صرفه جویی در هزینه های اضافه می باشد. دستگاه سختی گیر آب مانند دستگاه تصفیه آب عمل کرده و املاح اضافی آب را بهمراه آهک و . . . داخل آب از آن جدا...