راکتور میکسردار استیل چیست؟ راکتور میکسردار (میکسر دار) نوعی مخزن استیل است که در آن واکنش های مختلفی انجام می پذیرد. راکتور میکسر دار نوعی از راکتور های صنعتی است که در آن میکسری از جنس استیل استنلس بکار رفته است. واکنش هایی که باعث تغییر کلی فیزیکی و...