آشنایی با دستگاه ریبون بلندر: ریبون بلندر دستگاهی یو شکل است که می توان به وسیله آن انواع مواد گرانولی و ریز دانه ها و مواد پودری را با هم مخلوط نمود و ترکیب جدیدی پدید آورد که امروزه می توان در صنایع مختلفی از ریبون بلندر استفاده کرد...