دستگاه سختی گیر آب

دستگاه سختی گیر آب ( سختی گیر رزینی ) مناسب برای صرفه جویی در هزینه های اضافه می باشد.

دستگاه سختی گیر آب مانند دستگاه تصفیه آب عمل کرده و املاح اضافی آب را بهمراه آهک و . . . داخل آب از آن جدا خواهد کرد.

این دستگاه با استفاده از سیلیس و رزین های داخل خود میتواند سختی آب (آهک، املاح اضافه، سبک کردن آب چاه) را بگیرد

و آب سخت را به آبی نرم و مناسب تبدیل نماید.

“در زیر به روند تبدیل آب سخت به آب نرم توسط دستگاه سختی گیر آب می پردازیم.”

سختی آب چیست؟

واژه آب سخت و سختی آب زمانی به کار برده می شود که در آب یون های کلسیم و منیزیم وجود داشته باشد.

البته عوامل دیگری نیز به همراه کلسیم و منیزیم در آب وجود دارند اما به علت غلظت پایین آنها می توان از آنها صرف نظر کرد.

با این حال در منابع مختلف علمی سختی آب را مستقیما، با وجود یون های کلسیم منیزیم مرتبط می دانند.

سختی آب که حاصل وجود یون های کلسیم و منیزیم در آب است به دو نوع زیر تقسیم بندی می شود:

سختی موقت یا سختی کربنات : این نوع از سختی آب را می توان با حرارت دادن از بین برد،

نمونه بارز این سختی وجود لایه های سفید و گچی در ظروفی مانند سماورها و کتری ها می باشد.

سختی گیر آب چیست؟

سختی گیر منبعی است که درون آن سیلیس و رزین های تبادل یونی قرار دارد.

لوله کشی سختی گیر شامل:

 1. مسیر ورودی
 2. مسیر خروجی
 3. مسیر آب نمک
 4. مسیر تخلیه شستشو
 5. مسیر احیا
 6. بک واش

دسترسی به درون سختی گیر رزینی توسط دو دریچه، یکی در بالای سختی گیر و دیگری در پایین سختی گیر امکان پذیر می باشد.

در کنار سختی گیر یک منبع نمک برای احیای سختی گیر قرار دارد که این منبع توسط لوله مسیر آب نمک به منبع اصلی سختی گیر متصل است.

یک گیج در قسمت فوقانی منبع اصلی سختی گیر قرار دارد که وظیفه آن نمایش فشار آب درون سختی گیر و به تبع آن محاسبه افت فشار در سختی گیر می باشد.

شیر اصلی سختی گیر، شیر سلویید ولو نام دارد که بزرگ ترین شیر سختی گیر بوده و وظیفه آن تغییر مسیر آب در لوله های سختی گیر به منظورهای مختلف است.

علاوه بر شیر سلویید ولو، چندین شیر کوچک در جای جای سختی گیر وجود دارد.

شیر های کوچک داخل سختی گیر :

 • شیر هواگیری که در قسمت فوقانی سختی گیر قرار دارد.
 • شیر ورودی که بر لوله مسیر ورودی سختی گیر سوار شده است.
 • شیر خروجی که روی لوله مسیر خروجی سختی گیر قرار دارد.
 • شیر نمونه برداری که قبل از شیر خروجی روی لوله مسیر خروجی سختی گیر قرار دارد.

از دیگر شیرهای سختی گیر، می توان به شیر خط نمک در مسیر آب نمک، شیر تخلیه در مسیر بک واش و شیر تخلیه شستشو در مسیر تخلیه شستشو اشاره کرد.

مناسب ترین روش حذف سختی آب برای آب های که TDS آن ها پایین تر از ۷۰۰ ppm باشد،استفاده از سختی گیر رزینی می‌باشد.

سختی گیر های این شرکت در دو نوع سختی گیر فلزی و سختی گیر کامپوزیتی عرضه می گردد.

مقدار سختی آب، علاوه بر اینکه در آب‌های صنعتی خیلی حائز اهمیت است، از نظر بهداشت عمومی نیز اهمیت خاصی دارد.

دستگاه سختی گیر آب استیل صنعت
دستگاه سختی گیر آب استیل صنعت

انواع سختی آب

سختی آب را به دو قسمت دائم و موقت میتوان تقسیم نمودند.

سختی موقت را می توان با جوشاندن آب حذف گردد.

سختی دائم فقط با مصرف مواد شیمیایی ممکن است کم و یا حذف گردد.

امروزه سختی را به دو قسمت: کربناتی و غیر کربناتی تقسیم نموده اند.

سختی کربناتی

سختی کربناتی از کربنات ها و بیکربنات های کلسیم و منیزیم و سختی غیر کربناتی شامل سولفات و کلرور این دو فلز است.

از بین املاح مولد سختی کلرور های کلسیم و منیزیم خاصیت خورندگی شدیدی دارند،

و سولفات های کلسیم و منیزیم باعث تشکیل رسوبهای سختی در جدار تاسیسات مولد نیرو می گردد.

اما کربناتها و بی کربناتهای سدیم و پتاسیم نه خورنده اند و نه ایجاد رسوب می‌کنند

ولی ممکن است در اثر بعضی عوامل CO2 خود را که خاصیت اسیدی دارد از دست بدهد.

در عین حال CO2 در مجاورت آب با تشکیل اسید کربنیک جدار دیگه ها و لوله ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

پاره ای املاح مانند کلرور سدیم های اگر بیش از ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر در آب موجود باشند طعم خواص و نامطبوعی به آب می دهد

اگر مقدار آن از ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر تجاوز کنند آب شور شده و غیر قابل شرب است و یا

سولفات سدیم که باعث بروز مشکلاتی می شود و یا در دیگهای بخار ایجاد کف می نمایند.

به طور کلی مجموع املاح محلول آب برای آشامیدن نباید از ۵۰۰ میلی گرم در لیتر تجاوز نمایند

منظور از سبک کردن آبها تبدیل نمودن املاحی است که ایجاد سختی نموده‌اند

به طوری که بتوان آنها را با صاف کردن یا ته نشینی نمودن از آب جدا نمود اساس سبک کردن بر چهار اصل زیر استوار است:

محاسبه مقدار مورد نیاز از مواد شیمیایی با در دست داشتن آنالیز کامل آب

امکان اختلات سریع آب و مواد شیمیایی و انجام فولیکولاسیون در اثر به هم زدن.

محاسبه زمان لازم برای ته نشین شدن رسوبات حاصل از عمل.

جدا کردن آب صاف شده آماده نمودن برای عملیات بعدی.

سختی دائم یا غیر کربنات

سختی دائم یا غیر کربنات : این حالت از سختی را نمی توان از طریق حرارت دادن از بین برد.

تاریخچه سختی گیر آب

سبک کردن آب از ۲۰۰ سال پیش شناخته شده است چرا که در سال ۱۷۶۶ گاوندیش با به کار بردن آهک موفق به سبک کردن آب گردید.

بعدها توماس هانزی در سال ۱۸۰۰ در انگلستان مطالعات مفصلی بر روی سبک کردن آب ها با استفاده از آهک نمود و

در سال ۱۸۴۱ هاتوماس هانزی و کلارک روش مخصوص برای سبک کردن آب ها در شهرداری محل خود پیشنهاد نمودند.

در سال ۱۸۷۶ روش این دو دانشمند توسط port توسعه زیادی یافت و مدتها روش پیشنهادی پورتر بنام کلارک معروف بود

برای رسوب های حاصله استفاده از فیلتر توصیه شده بود.

روش کلارک برای حذف سختی کربناتی و بی کربناتی مورد استعمال قرار می‌گرفت

ولی روشی که بتوانند سختی های غیر کربناتی و سیلیکات ها راه حل نمایند در سال ۱۸۵۶

با بکار بردن آهک و کربنات سدیم سختی های کربناتی و غیر کربناتی را حذف کرد.

مهمترین روش های سختی گیری از آب:

جدا کردن املاح کلسیم و منیزیم با استفاده از مواد شیمیایی.

تبدیل املاح کلسیم و منیزیم به املاح سدیم.

سبک کردن آب با درهم کردن دو روش فوق امکان پذیر است.

روش های مغناطیسی تصفیه آب:

الف – استفاده از مواد شیمیایی

ب – روش حذف سختی موقت آب به اصطلاح عمومی افزایش سختی آهنگ برای حذف سختی است

چون آنها همیشه دارای مقادیری گازکربنیک آزاد هستند لذا با تزریق آهنگ ابتدا باید این گاز کربنیک را از بین برد.

۱ CO2 + Ca (OH)2 Ca (CO3 H

در صورتی که مقدار گاز کربنیک از ۲۰ میلی گرم در لیتر تجاوز نمایند بهتر است با دمیدن هوا قسمتی از آن را از آب خارج نمود

و باقی مانده آن را با استفاده از روش فوق از بین برد عمل در مصرف آهنگ اثر زیادی دارد.

سختی گیری آب توسط روش ها و دستگاه های مختلفی انجام می شود که هریک دارای مکانیزم و اجزای تشکیل دهنده خاص خود هستند.

انواع مختلف سختی گیر به شرح زیر می باشد:

 • سختی گیر رزینی
 • فیلتر کربن
 • اسمز معکوس
 • سختی گیر مغناطیسی
 • سختی گیر الکترونیکی
 • مزیت های روش تبادل یونی نسبت به سایر روش های سختی گیری
 • هزینه سرمایه گذاری و راهبری کم
 • تاسیسات ساده و بهره برداری آسان
 • کارکرد به صورت اتوماتیک و دستی
 • قابلیت راه اندازی در اندازه بزرگ و کوچک

سختی گیر FRP

ساز و کار سختی گیر FRP همانند سختی گیر رزینی می باشد. فقط به جای مخازن فلزی از مخازن FRP استفاده می شود.

این نوع سختی گیر برای مصارف بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

از مزایای آن می توان به وزن سبک مخزن سختی گیر، بهداشت بالاتر نسبت به مخازن سختی گیر فلزی و ارزان تر بودن مخزن سختی گیر نسبت به نوع فلزی آن اشاره کرد.

از معایب سختی گیر FRP می توان به عمر پایین مخزن، شکننده بودن مخزن و عدم قابلیت نگه داری در فضای آزاد اشاره کرد.

همچنین سختی گیر FRP را عملا نمی توان در حجم های بالای رزین مورد استفاده قرار داد. زیرا هزینه مخازن FRP در احجام بالا از مخازن فلزی بالاتر می رود.

امروزه استفاده از مخازن فلزی (ورق آهنی) و شیرهای فلزی (چدن)، جهت انجام امور تصفیه آب منسوخ و ظروف پلاستیکی FRP جایگزین شده است

زیرا در سیستم های تصفیه آب، هدف کاهش یون های موجود در آب است

در حالی که استفاده از فلز موجب تبادل یون بین فلز و آب و نهایتا اختلال در کیفیت آب می گردد.

مزایای کاربرد مخازن پلاستیکی فایبرگلاس عبارتند از:

 • تحمل فشار بالا، حدود ۱۰ بار
 • سبکی قابل توجه که نصب و جابجایی را بسیار ساده می نماید.
 • عدم زنگ زدگی و پوسیدگی
 • مقاومت بالا در مقابل مواد شیمیایی و نیز در مقابل ضربه و سایش

ضعف های اساسی مخازن فلزی عبارتند از:

 1. ضعف اصلی مخازن فلزی، صفحه نازل آن ها است .چون در محل جوشکاری صفحه نازل سریعا زنگ زدگی و خوردگی شروع خواهد شد .
 2. در مخازن فلزی اگر سطح داخل مخزن به درستی پس از سند بلاست با اپوکسی های مخصوص با ضخامت کافی پوشیده نشود قطعا خیلی زود باعث حضور زنگ در آب می شود.

کاربرد سختی گیر ها

 • حذف سختی مازاد آب آشامیدنی
 • حذف سختی آب ورودی به بویلر
 • حذف سختی آب تغذیه برج خنک کن

سختی گیر موتورخانه

یکی از وظایف اصلی موتورخانه، تولید آب گرم برای واحدهای مسکونی است. در محل های که آب گرم وجود دارد بحث رسوب گذاری آب نیز وجود دارد.

آب های سخت که دارای عوامل سختی هستند می بایست از ستون سختی گیر رزینی عبور کنند و سپس به سمت دیگ های بخار هدایت شوند.

در بسیاری از نقاط ایران آب با مشکل سختی مواجه هست و استفاده از سختی گیر امری الزامی است.

در حال حاضر، در سراسر جهان از واحد سختی گیر در موتورخانه استفاده می شود.

حال ممکن است در برخی موارد از سختی گیر رزینی و یا سختی گیر الکترومغناطیسی استفاده شود.

سختی گیر ساختمان و منازل مسکونی

وجود آب سخت مضراتی برای بدن انسان دارد که این عوارض بر هیچ کسی پوشیده نیست.

آب نرم تولیدی از واحدهای سختی گیر برای مصارف شرب نیز دارای مضراتی است.

وجود مقدار معینی از کلسیم و منیزیم برای بدن انسان بخصوص کودکان در حال رشد اجباری است.

سختی گیر تولیدی استیل صنعت برای واحد مسکونی تحت طراحی خاصی صورت می گیرد.

بر این اساس سختی آب خروجی از سختی گیر حداقل ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر باشد.

سختی گیر رزینی متداول ترین تجهیز مورد استفاده در سرتاسر دنیا است.

” شما می توانید جهت سفارش سختی گیر رزینی برای واحد مسکونی خود با دفتر شرکت استیل صنعت تماس حاصل نمایید. “

محاسبه ظرفیت سختی گیر

ظرفیت سختی گیر به طور کلی به دِبی و میزان سختی آب ورودی بستگی دارد.

فاکتور سوم که ظرفیت سختی گیر را مشخص می کند، فاصله زمانی احیای سختی گیر می باشد،

که این فاکتور به عوامل مدیریتی و منابع انسانی بستگی دارد. ظرفیت سختی گیر با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

C=Q*t*TH*15.73

 • C: ظرفیت سختی گیر بر حسب گرین
 • Q: دبی آب وارده به سختی گیر بر حسب مترمکعب در ساعت
 • t: زمان بین ۲ احیا که بر اساس ساعت ( بین ۸ تا ۷۲ ساعت) انتخاب می گردد
 • TH: میزان سختی آب ورودی بر حسب میلی گرم بر لیتر

طرز کار سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی، سختی آب را از راه تبادل یون می گیرد.

یون های سخت از جمله کلسیم و منیریم همراه با آب وارد محفظه سختی گیر شده و از رزین عبور می کند.

رزین، یون سدیم (Na) خود را با کلسیم و منیزیم مبادله می کند.

بنابراین یون های سخت توسط رزین گرفته می شود و آب نرم از سختی گیر خارج می شود.

پس از مدتی (بسته به شرایط بین ۸ تا ۷۲ ساعت) رزین مملو از یون های سخت شده

و عملا دیگر نمی تواند عمل سختی گیری را انجام دهد.

برای همین پس از این زمان باید عمل احیای سختی گیر را شروع کنیم.

برای احیا، آب نمک را از رزین عبور داده تا بر عکس عمل سختی گیری ،

سدیم نمک (NaCl) جایگزین یون های سخت شود و رزین مجددا آمده سختی گیری می شود.

قبل از احیا نیز معمولا سختی گیر را به منظور زدودن لردهای روی رزین، بک واش نیز می کنند.

طریقه بک واش و طریقه احیای سختی گیر در ادامه همین مقاله آمده است.

اجزای سختی گیر رزینی

رزین کاتیونی

دانه های شیمیایی رزین که عمل سختی‌ گیری آب را انجام می‌دهند بر روی بستر سیلیس ریخته می‌شود.

هر دستگاه سختی‌ گیر با توجه به ظرفیتش از مقادیر مختلف رزین کاتیونی پر می‌شود که این اعداد در جداول موجود می‌باشد.

آب های که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می‌باشند، رزین‌ کاتیونی موجود را فرسوده و آبدهی دستگاه سختی گیر را کاهش می‌دهد.

عواملی مانند وجود یون های آهن و منگنز و همچنین حضور بیش از ۲ میلی گرم در لیتر کلر در آب می تواند عمر رزین کاتیونی را نصف کند.

رزین مورد استفاده در سختی گیر از نوع رزین های کاتیونی قوی در سیکل سدیم است.

حداقل بستر مورد نیاز برای دانه های رزین ۷۵ سانتی متر می باشد و وجود بستر شنی در زیر دانه های رزین امری اجتناب ناپذیر است،

زیرا احتمال فرار رزین ها از نازل های آب جمع کن در کف مخزن می رود. در حقیقت قلب هر سختی گیر رزین های داخل آن است.

رزین ها هستند که عملیات سختی گیری را انجام می دهند و به مرور زمان این دانه های رزین کارکردشان ضعیف می شود.

علت آن نیز وجود عوامل مخرب رزین است، برای مثال وجود تنها ۰٫۲ میلی گرم کلر آزاد در آب ورودی به سختی گیر می تواند عمر رزین را نصف کند.

به علاوه اگر آب ورودی به ستون سختی گیر حاوی املاح آهن و منگنز و دیگر فلزات باشد عمر رزین را کاهش می دهند.

در حال حاضر شاهد آن هستیم که سختی گیر های مورد استفاده در صنایع پس از دو یا سه سال با مشکل نشت سختی روبه رو می شوند

علت آن نیز تنها وجود عوامل مخرب در آب ورودی به سختی گیر است.

نازل سختی گیر

نازل ها اغلب از جنس PVC می‌باشد که وظیفه جمع آوری آب نرم از کف مخزن سختی گیر را به عهده دارند.

نازل‌ها بر روی صفحه‌ای با فواصل مشخص از هم قرار می‌گیرند. نازل ها می توانند از جنس برنجی و یا پلاستیکی باشند.

مخزن محلول آب و نمک سختی گیر

معمولاً این مخازن از جنس پلاستیک ( پلی اتیلن ) می‌باشد که شامل سنگ های نمک و آب هستند،

که هنگام شستشوی رزین کاتیونی از آن استفاده می‌شود

و توسط شیر سولویید ولو محلول آب و نمک به داخل مکیده می‌شود و برای احیای رزین مورد استفاده قرار می‌گیرند.

” شیر سلویید ولو سختی گیر برای تنظیم ورودی مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. “

روش بک واش سختی گیر رزینی

در حالت بک واش آب از پایین سختی گیر وارد می شود.

پس از عبور از سیلیس و نازل ها از رزین عبور کرده و لردها و املاح نامحلول موجود در روی رزین ها خارج می گردد.

در این حالت آب آن قدر تخلیه می گردد تا شفاف شود و شفافیت آب خاتمه این مرحله را نشان می دهد.

در حالت بک واش همانند شکل زیر:

 1. شیر مصرف باز
 2. شیر ورودی باز
 3. شیر تخلیه باز
 4. شیر نمک بسته

شستشوی سختی گیر

روش احیا سختی گیر رزینی

در این حالت آب نمک موجود در داخل تانک نمک جهت احیا کردن به داخل سختی گیر وارد می شود.

جهت آب ورودی برعکس سیستم بک واش از بالا به پایین می باشد.

در این حالت آنقدر آب را تخلیه می کنیم تا تانک نمک تخلیه گردد.

عموما ظرفیت تانک نمک بر اساس ظرفیت احیای سختی گیر محاسبه می گردد و حتما از نمک سنگی با خلوص بالا استفاده گردد.

در حالت احیا شیر ها را در حالت های زیر قرار دهید:

 1. شیر مصرف : بسته
 2. شیر ورودی : باز
 3. شیر تخلیه شستشو : باز
 4. شیر نمک : باز

احیای سختی گیر رزینی

مشکلات ناشی از عدم استفاده از سختی گیر

کاهش قدرت شویندگی انواع مواد صابونی

از لحاظ پزشکی مضر برای بیماران قلبی

ایجاد رسوب در دستگاه های حرارتی (مانند بویلر، مبدل و کولینگ تاور)

کاهش بازده دستگاه های حرارتی به واسطه رسوب گرفتگی

افت کیفیت رنگ در صنایع نساجی و رنگ رزی

نکات مهم جهت استفاده از سختی گیر رزینی:

آب ورودی به سختی گیر آب نباید در آن باقی بماند زیرا می تواند عمر مفید رزین های کاتیونی را نصف نماید.

یخ زدن رزین کاتیونی در مخزن سختی گیر می تواند عمر مفید آن را کاهش دهد.

درصورت باز نمودن درب کیسه های رزین باید در نظر داشت که حتما در مجاورت آب قرار بگیرند.

وجود رطوبت برای نگه داری رزین های تبادل یون الزامی است.

استفاده از سنگ نمک با خلوص بالا توصیه می شود.

در صورت استفاده از نمک های با خلوص پایین، گل و لای موجود روی بستر رزین را می پوشاند و ظرفیت تبادل کاهش پیدا می شود.

کنترل سختی آب خروجی از دستگاه بصورت روزانه یا دو روز یکبار توسط کیت های سختی سنج به تمامی اپراتور ها توصیه می شود.

اطمینان از مکش نمک پس از نصب و راه اندازی دستگاه سختی گیر رزینی با شیر چند راهه اکیدا توصیه نمی شود.

اگر پس از نصب و راه اندازی شیر مکش نمک تنظیم نگردد، عملا احیا با نمک صورت نمی گیرد.

در صورتی که آب ورودی به سختی گیر دارای املاح، گل و لای و یا ذرات معلق می باشد،

حتما قبل از شروع عملیات سختی گیری، آب را بوسیله فیلتر کربن و یا فیلتر شنی عاری از اینگونه ذرات کنید.

چه سختی گیری را انتخاب کنیم؟

یکی از مهمترین سوالات در انتخاب سختی گیر این است که، سختی گیر فلزی و یا سختی گیر FRP گیر بهتر است؟

جهت پاسخگویی به این سوال باید توجه داشت که محل قرارگیری سختی گیر رزینی کجا خواهد بود؟

آیا میشود سختی گیر آب را در مکان سربسته نگهداری کرد؟

آیا دستگاه سختی گیر رزینی در مقابل سرما و گرما و محیط بیرون مقاومت دارد؟

مورد دیگری که در انتخاب سختی گیر مهم قلمداد می شود مقدار هزینه اولیه است،

قیمت سختی گیر فلزی در ابعاد و ظرفیت های بزرگ به مراتب از سختی گیر FRP کمتر است

ولی در ظرفیت های کمتر ( ظرفیت زیر ۴۰۰ هزار گرین) سختی گیر FRP مقرون به صرفه تر است.

در انتخاب دستگاه سختی گیر رزینی باید بدان توجه نمود، مقدار آب و دبی عبوری از مخزن سختی گیر است.

در طراحی سختی گیر ، مقدار آب سختی گیری شده در تعیین ظرفیت سختی گیر مهم تلقی می شود.

از پارامترهای مهم دیگر طراحی سختی گیر محاسبه مقدار نمک مورد نیاز برای احیا رزین کاتیونی است.

شاید در سختی گیر های با ظرفیت کم این مورد قابل چشم پوشی باشد

ولی در سختی گیر سایز بالا یکی از هزینه های ثابت دستگاه سختی گیر رزینی به شمار خواهد رفت.

می توان هنگام طراحی سختی گیر رزینی زمان دوره احیای نمک را طولانی تر انتخاب نمود

تا نیاز به شستشو با نمک و احیا رزین کمتر گردد

ولی مشکل اینجا است که اگر این مدت زمان غیر منطقی انتخاب شود دستگاه سختی گیر رزینی دارای

ابعاد بزرگتری می شود و در نتیجه قیمت سختی گیر بالا می رود.

لذا انتخاب سختی گیر و طراحی سختی گیر رزینی نیاز به دانش و تخصص و از همه مهم تر تجربه دارد.

سختی گیر استیل صنعت

ساخت دستگاه سختی گیر رزینی نیاز به تجربه دارد و شرکت استیل صنعت مفتخر است

که پس از گذشت سالها به یکی از سازندگان برتر سختی گیر تبدیل شده است.

” رعایت استانداردهای جوش و برش هنگام ساخت سختی گیر یکی از مزایای سختی گیر شرکت استیل صنعت است. “

استیل صنعت اعتقاد دارد که مسئولیت و وظیفه اصلی شرکت پس از فروش سختی گیر آغاز می شود،

یعنی اطمینان از عملکرد درست سختی گیر و رفع مشکلات احتمالی پیش آمده

برای سختی گیر رزینی و در نهایت انتقال حس خوب به مشتری از اینکه خرید خوبی انجام داده است.

مزایای استفاده از دستگاه سختی گیر ساخت استیل صنعت

 • دارای آب پخش کن های مقاوم از جنس PVC
 • رنگ بدنه دستگاه سختی گیر سه لایه رنگ اپوکسی ضد زنگ
 • دستگاه سختی گیر دارای قابلیت تحمل فشار تا ۱۰ بار
 • سرعت و دقت بالا در ساخت دستگاه و تحویل و نصب در محل
 • انجام کلیه لوله کشی‌ های مربوط به آب نمک و استارت دستگاه سختی گیر
 • انجام کلیه جوش‌های دستگاه تحت استاندارد AWS
 • استفاده از مرغوب‌ترین رزین کاتیونی و سنگ سیلیس

موارد استفاده از سختی گیر رزینی

سختی گیر رزینی از پر کاربرد ترین تجهیزات صنعت به شمار می رود.

سختی گیر در کارخانجات زیر کاربرد دارد:

 • صنعت چرم سازی
 • صنعت نساجی
 • واحدهای قالی شویی
 • کارخانجات تولید یخ
 • رنگ سازی و رنگرزی
 • صنعت لبنیات
 • صنعت لاستیک سازی
 • صنایع غذایی
 • ساختمان سازی و بتن ریزی
 • صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

 

لوگو استیل صنعت

برای اطلاع از قیمت روز سختی گیر های شرکت استیل صنعت می توانید با شماره های ۶۵ ۲۵ ۶۶ ۴۴ ۲۱ ۹۸+ و ۰۴ ۴۲ ۲۴۰ ۹۱۲ ۹۸+ تماس حاصل فرمایید.